“Śladami dawnych granic, nazw i ludzi”

&

Dnia 18 listopada odbyło się kolejne XXVII spotkanie Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”, w ramach którego Pan Tomasz Pieprzyca – regionalista, członek Klubu Przyjaciół Wieliczki oraz autor strony “Węgrzce Wielkie i okolice – historia, przyroda, ludzie” wygłosił prelekcję pt. „Śladami dawnych granic, nazw i ludzi”.

Granica to linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar. Jednym z jej rodzajów jest granica strefowa, której przykładem jest kopiec graniczny. Do naszych czasów dotrwało ich już niewiele. Jeden z nielicznych zachował się pomiędzy Kokotowem a Węgrzcami Wielkimi. Innym przykładem oznaczania granic były ciosna, czyli nacięcia wykonywane na starych drzewach. Podczas spotkania mieliśmy okazję przyjrzeć się też staremu dokumentowi z roku 1519 opisującemu rozgraniczenie włości Lanckorońskich tj. Brzezie, Szarów i Dąbrowę od dóbr królewskich w Niepołomicach i Kłaju. Pan Tomasz zaprezentował również mapę obrazującą przebieg ówczesnych granic. Zebrani mogli także zobaczyć starą mapę z roku 1798 wykonaną odręcznie przez ówczesnego proboszcza niepołomickiego ukazującą okoliczne kościoły i budynki kościelne, w tym te w Chełmie i Brzeziu. Pan Tomasz pokazał nam również fragment inwentarza starostwa niepołomickiego z 1560 roku w którym zostały wymienione dawne nazwiska (przydomki) osób zamieszkujących Kłaj. Pojawiają się tu m.in. nazwiska takie jak : Radwan, Krzemień, Krol, Kowal, Nowak, Stala, Perdek.

By Biblioteka Kłaj

Biblioteka w Kłaju:

tel. 12.284-14-43

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 9:00-17:00
 Wtorek:    9:00-17:00
 Środa:     8:00-16:00
 Czwartek:   8:00-16:00
 Piątek:    12:00-19:00

Filia w Brzeziu:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 8:00-11:45
 Wtorek:    12:00-16:00
 Środa:    10:00-13:45
 Czwartek:   12:00-16:00
 Piątek:    10:00-13:45

Filia w Szarowie:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 12:00-16:00
 Wtorek:    8:00-11:45
 Środa:    14:00-18:00
 Czwartek:   8:00-11:45
 Piątek:    14:00-18:00

Odwiedź nas na Facebooku:

Skip to content