Regulamin czytelni komputerowej

R

Regulamin czytelni komputerowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju

Z Czytelni mogą bezpłatnie korzystać wszyscy. Użytkownik na czas korzystania wpisuje się do rejestru zeszytu Czytelni. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, udostępnianego oprogramowania oraz baz danych. Niemożliwe jest natomiast korzystanie z własnego oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu. Korzystanie z INTERNETU jest bezpłatne.

W przypadku dużej ilości chętnych bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera.

Użytkownicy nie stosujący się do przepisów regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio, mogą być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z Czytelni. Od takiej decyzji przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora Biblioteki.

Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

Czytelnia

Zobacz także:

Regulamin biblioteki


Biblioteka w Kłaju:

tel. 12.284-14-43

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 9:00-17:00
 Wtorek:    9:00-17:00
 Środa:     8:00-16:00
 Czwartek:   8:00-16:00
 Piątek:    12:00-19:00

Filia w Brzeziu:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 8:00-11:45
 Wtorek:    12:00-16:00
 Środa:    10:00-13:45
 Czwartek:   12:00-16:00
 Piątek:    10:00-13:45

Filia w Szarowie:

tel. 12.284-50-13

Godziny otwarcia:
 Poniedziałek: 12:00-16:00
 Wtorek:    8:00-11:45
 Środa:    14:00-18:00
 Czwartek:   8:00-11:45
 Piątek:    14:00-18:00

Odwiedź nas na Facebooku:

Skip to content