Regulamin czytelni komputerowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju

Z Czytelni mogą bezpłatnie korzystać wszyscy. Użytkownik na czas korzystania wpisuje się do rejestru zeszytu Czytelni. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, udostępnianego oprogramowania oraz baz danych. Niemożliwe jest natomiast korzystanie z własnego oprogramowania oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu. Korzystanie z INTERNETU jest bezpłatne.

W przypadku dużej ilości chętnych bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera.
Użytkownicy nie stosujący się do przepisów regulaminu, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio, mogą być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z Czytelni. Od takiej decyzji przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora Biblioteki.

Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

 

Zapraszamy do biblioteki

Biblioteka w Kłaju

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa: 8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 12.00 - 19.00


Kontakt »

Filia w Brzeziu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 - 12.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 10.00 - 14.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 10.00 - 14.00


Kontakt »

Filia w Szarowie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 12.00
Środa: 14.00 - 18.00
Czwartek: 8.00 - 12.00
Piątek: 14.00 - 18.00


Kontakt »