Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju istnieje od 1955 roku. Od tej pory kilkakrotnie zmieniała siedzibę i nazwę, nazywając się kolejno Gromadzka Biblioteka Publiczna (1955 –1975), Biblioteka Gminy Kłaj (1975 –2000), Gminna Biblioteka Publiczna ( 2000 - ). 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury Gminy Kłaj, posiadającą swój NIP i REGON a organem prowadzącym jest Gmina Kłąj.

Działalność biblioteki

Biblioteka oprócz S t a t u t o w o przypisywanej jej funkcji: gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów ma na celu promowanie czytelnictwa poprzez organizację różnego rodzaju akcji ku temu skierowanych. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności gminy, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Zapraszamy do biblioteki

Biblioteka w Kłaju

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00 - 17.00
Wtorek: 10.00 - 17.00
Środa: 10.00 - 17.00
Czwartek: 10.00 - 17.00
Piątek: 12.00 - 19.00


Kontakt »

Filia w Brzeziu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 12.00 - 16.00


Kontakt »

Filia w Szarowie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Piątek: 14.00 - 18.00


Kontakt »