"Moja wieś - historie, legendy, zabytki, zwyczaje"

30.05.2017

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁAJU

ogłasza Konkurs Literacki

MOJA WIEŚ – HISTORIE, LEGENDY, ZABYTKI, ZWYCZAJE”Cel główny konkursu:

- zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej

- pobudzenie zainteresowań przeszłością naszego rejonu

- pogłębienie wiedzy o historii i zabytkach Gminy Kłaj

 1. Organizator Konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju.

 1. Uczestnicy Konkursu

  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Gminy Kłaj. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

- kategoria I – klasy 1-3 szkół podstawowych

- kategoria II – klasy 4-6 szkół podstawowych

- kategoria III – klasy 1-3 gimnazjum 1. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie krótkiej pracy w dowolnej formie literackiej (legenda, wiersz, opowieść) dotyczącej historii wybranej miejscowości z terenu Gminy Kłaj. Praca może dotyczyć zabytku, obiektu sakralnego, zwyczajów, miejsc szczególnych, pomników przyrody, zabytków archeologicznych.

 2. Praca nie musi być oparta na faktach, może luźno nawiązywać do miejsc i zdarzeń ( historie, legendy mogą być wytworem wyobraźni autora).

 3. Praca literacka nie może przekraczać 2 stron wydruku komputerowego w formacie A4 wielkość czcionki 12.

 4. Uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę. Złożone prace przechodzą na własność organizatora.

 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 6. Kryteria oceniania:

- twórczy charakter utworu

- poprawność stylistyczna i językowa

- poziom literacki pracy

- samodzielność i oryginalność

 1. Każda praca powinna być podpisana następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła. Na odwrocie pracy należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu:

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Literackim „Moja wieś – historie, legendy, zabytki, zwyczaje” mojego dziecka ……………………… …… …

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

Podpis rodzica

 

 1. Prace bez tych informacji nie będą oceniane.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronach internetowych zarządzanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłaju w celu promocji konkursu i biblioteki.

 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 1. Terminy

 1. Prace należy składać do 31 lipca 2017 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju w godzinach pracy biblioteki.

 2. Wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 02.09.2017 r. podczas ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.Wróć

Zapraszamy do biblioteki

Biblioteka w Kłaju

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00 - 17.00
Wtorek: 10.00 - 17.00
Środa: 10.00 - 17.00
Czwartek: 10.00 - 17.00
Piątek: 12.00 - 19.00


Kontakt »

Filia w Brzeziu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 12.00 - 16.00


Kontakt »

Filia w Szarowie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 12.00 - 16.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Piątek: 14.00 - 18.00


Kontakt »